Vellen tien verkeersonveilige bomen in Hollandsche Rading

In de eerste week van augustus worden tien bomen geveld langs de Tolakkerweg (N417) in Hollandsche Rading. Het gaat om bomen die gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.

Afgevallen takken van boom langs de N417 in Hollandsche Rading

Een aantal bomen is recent aangereden, de andere bomen zijn eerder aangemerkt als verkeersonveilig en worden in overleg met de werkgroep bomen N417 gelijktijdig verwijderd.

Bomenplan

In het kader van het groot onderhoud aan de N417 is de provincie Utrecht bezig met het opstellen van een bomenplan. Zij doet dit samen met de werkgroep bomen N417 waarin bewoners uit de omgeving vertegenwoordigd zijn. Dit bomenplan moet enerzijds voorzien in de extra aanplant van berken op diverse lege locaties langs de weg en anderzijds in het zoveel als mogelijk behouden van de bestaande bomen, zolang ze geen gevaar vormen voor het verkeer. De recente aanrijdingen met bomen worden meegenomen in het plan. De provincie verwacht dat het bomenplan eind augustus gereed is.

Planning werkzaamheden en hinder

Het vellen van de verkeersonveilige bomen langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading vindt plaats in de eerste week van augustus. De werkzaamheden duren naar verwachting één dag en vinden zoveel mogelijk plaats buiten de spits. Gedurende de uitvoering wordt het verkeer langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars. Dit kan enige vertraging geven.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.