Verbetering provinciaal landschap met aanleg kleine landschapselementen

Het aantal zogenoemde ‘kleine landschapselementen' (KLE’s) in de provincie Utrecht groeit. Dat zijn toevoegingen aan het landschap die goed zijn voor de biodiversiteit en die het landschap een betere uitstraling geven. Provincie Utrecht heeft voor de periode van 2019 - 2021 een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg en het herstel van KLE’s. Inmiddels zijn tientallen landschapselementen aangelegd. In Breukelen is bijvoorbeeld met hulp van vrijwilligers een houtsingel gerealiseerd op het erf van agrariër Van Rijn.

koeien in de wei

De aanleg van kleine landschapselementen is een meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Er is veel mogelijk. Poelen herbergen kikkers, padden en salamanders. Kleine bosjes en houtwallen bieden beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In natuurvriendelijke slootkanten wemelt het van opgroeiende visjes en vinden weidevogels voedsel en schuilplekken.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot benadrukt het belang van de regeling: “De aanleg van kleine landschapselementen zorgt voor een verbetering van de biodiversiteit. Ook dragen ze bij aan het mooie landschap in de provincie. Door de aanleg ervan te stimuleren, zorgen we samen voor een betere leefbaarheid van onze provincie.”  

Nieuwe mogelijkheden

Agrariërs zoals Van Rijn uit Breukelen, bieden ruimte op hun erf voor de aanleg van kleine landschapselementen. De provincie Utrecht ondersteunt dit met subsidiegeld. “Ik werk graag mee aan het verbeteren van de biodiversiteit in het landschap”, aldus Van Rijn.

Het beschikbaar gestelde subsidiebedrag komt terecht bij de aangesloten gemeenten en wordt door agrarische collectieven onder verschillende projecten verdeeld. Van het oorspronkelijke subsidiebedrag is nog budget beschikbaar om ook in 2021 nieuwe KLE’s aan te leggen.

Samenwerking voor landschapsherstel

Op initiatief van provincie Utrecht is in 2017 door verschillende partners het Platform Kleine Landschapselementen opgericht. In de eerste jaren zijn vooral poelen aangelegd en zijn er laan- en knotbomen aangeplant. Verder zijn er heggen en hagen, elzensingels en struwelen, houtsingels en houtwallen en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

Het platform blijft groeien. De partners zijn de gemeentes De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Oudewater, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist, de agrarische collectieven Utrecht Oost, Rijn Vecht en Venen, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard; Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11