Vernieuwde kaart interbestuurlijk toezicht

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Deze kerntaak wordt interbestuurlijk toezicht (IBT) genoemd. Sinds 2017 staat er op de provinciewebsite een interactieve kaart met de stand van zaken van alle gemeenten in de provincie op het gebied van financiën, informatiebeheer, huisvesting van vergunninghouders en omgevingsrecht (bouwen, milieu, RO, monumenten en archeologie).

De vormgeving van deze IBT-kaart heeft een update gekregen en kent meer interactieve mogelijkheden.

Overzichtelijke kaart voor B&W en gemeenteraden

In de vernieuwde kaart kan men bijvoorbeeld verschillende gemeentes apart selecteren en vergelijken. Ook is het mogelijk sneller te schakelen tussen verschillende informatietypes (domeinen, gemeenten, jaartallen e.d.). De kaart is overzichtelijker in het gebruik bij presentaties gericht op specifieke regio’s. De informatie is daarbij eenvoudiger in eigen presentaties te integreren.

De kaart is bedoeld voor colleges van BenW en gemeenteraden, voor medewerkers van gemeenten en voor burgers die willen weten hoe hun eigen of andere gemeente deze wettelijke taken uitvoeren.

De interactieve kaart is te bekijken via www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht.

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 - 52 76 95 09

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11