Vervangen damwanden Eem tussen Amersfoort en Bunschoten

De rivier de Eem tussen Amersfoort en Bunschoten krijgt nieuwe damwanden op vijf locaties. De provincie Utrecht is op 1 december begonnen met de klus die duurt tot het voorjaar van 2021.

Boot op rivier de Eem

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd vanaf het water waarbij er voor de scheepvaart lichte hinder kan zijn. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het vervangen van 675 meter houten damwanden door duurzame stalen exemplaren op vijf locaties. Het gaat om twee locaties in Baarn (nabij Zuiderlicht en Zuidereind), één locatie in Soest (ter hoogte van de Grote Melm) en twee locaties in Eemdijk (bij de insteekhaven en ter hoogte van de Maatweg). De huidige houten damwanden dateren uit de jaren 80 van de vorige eeuw en zijn aan het einde van hun levensduur. Doel is om in 2030 alle houten damwanden in de Eem op die manier te hebben vervangen. De afgelopen jaren heeft de provincie al heel wat meters gemaakt. Tussen 2022 en 2030 is er nog 6.000 meter te gaan.

Natuurvriendelijke oevers

De nieuwe damwanden dragen bij aan de natuurvriendelijke oevers van de Eem. De nieuwe wanden worden een aantal meters voor de oevers geplaatst zodat een tussenruimte ontstaat tussen oever en wand. De wanden worden voorzien van spoelgaten en fauna-uittredeplaatsen (FUP's). De spoelgaten zorgen ervoor dat het water tussen de damwand en de oever regelmatig ververst wordt. De FUP's zorgen ervoor dat dieren die per ongeluk of expres in de Eem zijn beland, zelfstandig en veilig het water kunnen verlaten via de oever. De tussenruimtes met spoelgaten en FUP's vormen ook een fijne plek voor watervogels en vissen om te nestelen, te eten en te paaien.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11