Vervangen verkeerslichten kruispunt N410-N229 in Odijk

Van 22 tot en met 26 maart voert Vialis werkzaamheden uit op het kruispunt van de Burgweg (N410) en de Werkhovenseweg/Schoudermantel (N229) in Odijk, in opdracht van de provincie Utrecht.

verkeerslichten

De werkzaamheden betreffen het vervangen van de verkeersregelkast en de verkeerslichten op het kruispunt en kunnen hinder geven voor het verkeer. De vervanging is nodig omdat het materiaal aan het einde van zijn levensduur is. De nieuwe regelkast wordt voorzien van een nieuw regelsysteem met “slimme verkeerslichten”.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden in principe overdag plaats en bestaan voornamelijk uit:

  • Het plaatsen van een nieuwe regelkast langs de kant van de weg.
  • Het aanbrengen van nieuwe detectielussen in het asfalt.
  • Het plaatsen van nieuwe masten met LED-lampen. Deze lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur.
  • Het aanbrengen van rateltikkers bij de voetgangersoversteek.
  • Het aansluiten/inregelen van de nieuwe software.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het kruispunt open. Wel moet het verkeer rekening houden met vertraging omdat er minder rijstroken beschikbaar zijn en de snelheid wordt verlaagd naar 30 km/uur. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer veilig over het kruispunt heen te loodsen. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Geluidsoverlast

De wegwerkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Dat is helaas onvermijdelijk. Vooral het slijpen in het asfalt kan de nodige herrie geven. De aannemer doet er uiteraard alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.

Slimme verkeerslichten

In de nieuwe verkeersregeling is een softwarevoorziening opgenomen die slim en op maat kan inspelen op elke verkeerssituatie. Dus niet alleen op de reguliere situaties overdag en in de spits, maar ook op afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten. De nieuwe regeling wordt aangesloten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit wordt het netwerk van verkeerslichten beheerd.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11