Vervolgaanpak voor vitale vakantieparken

In onze provincie zijn meer dan honderd vakantie- en bungalowparken. We vinden het belangrijk dat toeristen hier een fijne vakantie kunnen hebben. Niet alle vakantieparken lenen zich hier nu voor.

vakantiepark

Op een deel van de parken wordt permanent gewoond en er kunnen soms ook andere zaken spelen die niet thuishoren op een vakantiepark. Reden voor de provincie om een vervolgaanpak te maken om de vakantieparken weer ‘vitaal’ te krijgen.

De provincie heeft de afgelopen tijd diverse onderzoeken gedaan. Uit het vitaliteitsonderzoek in 2020 bleek dat met name bij bungalowparken en campings een grote groep onvoldoende vitaal is en verder dreigt af te glijden als er niets gebeurt. Ook spelen de gevolgen van corona en de energiecrisis een negatieve rol. Op een deel van de parken is sprake van ondermijnende activiteiten en permanente bewoning. Ondernemers op vakantieparken geven verder aan gehinderd te worden door ‘starre’ ruimtelijke regelgeving.

De provincie heeft zich ook verdiept in acht vakantieparken in de regio, in een verkenning. De komende tijd wordt benut om zaken te verbeteren, samen met gemeenten en betrokken ondernemers. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er mogelijkheden zijn om bepaalde regels op bepaalde vakantieparken te verlichten of aan te passen zodat de ondernemers hun bedrijfsvoering flexibeler kunnen inrichten en kunnen doorgroeien naar een toekomstbestendig vakantiepark. Ook wordt onderzocht of een park kan worden getransformeerd naar permanente bewoning of natuur.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van de vitaliteitsscan en veiligheidsscan uit 2020, de verkenning van pilots vakantieparken en het onderzoek naar vraag en aanbod verblijfsrecreatie hebben we voldoende informatie om deze stappen samen met betrokken gemeenten en ondernemers te zetten. We werken samen met het Rijk en met andere provincies aan een landelijke aanpak, die medio 2023 gereed is. Ook gaat de provincie verder aan de slag met de acht vakantieparken uit de eerder genoemde verkenning.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01