Verzoek GS versnelde behandeling in zaak Van de Groep door Raad van State toegewezen

De Raad van State is vandaag in een zitting akkoord gegaan met het verzoek van Gedeputeerde Staten om het hoger beroep tegen het intrekken van de vergunningen van de firma Van de Groep in Bunschoten versneld te behandelen.

hamer rechter

Dit betekent dat de Raad van State nog dit jaar uitspraak zal doen. Tot die tijd kan Van de Groep gebruik blijven maken van de vergunningen. De zaak gaat over het intrekken van de vergunningen omdat er op basis van een Bibob-onderzoek volgens GS ernstig gevaar bestaat dat deze vergunningen gebruikt zullen worden om strafbare feiten te plegen.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72
Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11