Vijfheerenlanden onder verscherpt preventief toezicht

De gemeente Vijfheerenlanden staat in 2021 onder verscherpt toezicht van de provincie Utrecht. Nadat de gemeente de begroting 2021 had vastgesteld, heeft het gerechtshof op 15 december jl. uitspraak gedaan in de zaak Niemans Beton. Daarbij veroordeelde het gerechtshof de gemeente tot een betaling van ruim 90 miljoen euro. De gemeente had rekening gehouden met een claim van 41 miljoen euro. De getroffen reservering is daarmee onvoldoende om de claim te dekken en de gemeente Vijfheerenlanden moet op zoek naar aanvullende dekking. Door de gerechtelijke uitspraak is de begroting in een ander daglicht komen te staan en daarmee deels achterhaald. Met name de onzekerheid van de uitwerking op de begroting en reserve positie, heeft de provincie doen besluiten de gemeente onder het verscherpt preventief toezicht te plaatsen. Het gevolg is dat zij voor bepaalde uitgaven toestemming moeten vragen aan de provincie.

munten en geld

De claim is fors hoger dan waar de gemeente rekening mee had gehouden in haar begroting 2021. “We willen de gemeente de tijd geven om de gevolgen hiervan zorgvuldig te onderzoeken en om met maatregelen te komen, aldus gedeputeerde Robert Strijk (Financieel toezicht). De financiële gevolgen van de claim Niemans op de begroting en of de reserves zijn op dit moment nog onduidelijk. Dat is logisch een week na de uitspraak. Die onduidelijkheid maakt dat wij op dit moment geen afgewogen oordeel over de financiële positie kunnen geven. Met het verscherpt toezicht houden we een vinger aan de pols.” Tegelijkertijd zien we dat de gemeente na de herindeling al flinke stappen heeft gezet om een sterke basis voor een gezond financieel beleid neer te zetten.

Dekkingsplan

De uitspraak van het gerechtshof over de claim Niemans heeft grote gevolgen voor de vermogenspositie van de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente zal de gevolgen van de claim in kaart dienen te brengen. In een dekkingsplan zal de gemeente inzichtelijk moeten maken welke maatregelen worden genomen. Wanneer de provincie dit plan goedkeurt, zal de gemeente weer onder het reguliere toezicht gaan vallen.

Voor persinformatie:
saida.ahyad@provincie-utrecht.nl 06 21 32 99 55

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11