Volgende stap in aanpak vakantieparken

Voor de provincie Utrecht is het toerisme een belangrijke economische pijler. Toeristen overnachten op één van onze prachtige locaties en ontdekken vanuit daar de vele mooie plekken die de provincie te bieden heeft. Voldoende vitale vakantieparken zijn daarvoor van groot belang. Daarbij ligt de focus op voldoende kwaliteit van het aanbod van de verblijfsrecreatie dat aansluit bij de vraag van de bezoeker. Hiermee wordt toegewerkt naar een vitale en duurzame verblijfsrecreatiesector in de provincie. Dit doen we samen met de betrokken gemeenten en andere partners.

vakantiepark

Verkenning

Het is van belang inzicht te krijgen in de wensen en uitdagingen waarvoor parkeigenaren en ondernemers gesteld worden. Door verkenning van pilots in verschillende gemeenten willen we kennis opdoen en leren van de praktijk. Op vakantieparken komen vele belangen samen. Het is zoeken naar een optimale balans tussen recreatie en toerisme, ondernemerschap, wonen, natuur en (sociale) veiligheid.

Kennisonderzoek

Naast de verkenning van de pilots willen we ook nader onderzoek doen naar het ‘vraag en aanbod’ en meer zicht te krijgen op het ondermijningsvraagstuk op vakantieparken. Onder vakantieparken verstaan we: bungalowparken, campings, jachthavens en gemengde bedrijven. We hopen hiermee inzicht te krijgen in de behoefte van de recreant en welk aanbod hiervoor passend is. Door de informatiepositie van gemeenten te verbeteren, krijgen ondermijnende activiteiten minder gelegenheid zich buiten het zicht op de vakantieparken te nestelen.

Achtergrond

Medio 2019 is er besloten om een vitaliteitsscan per park en regio te maken en veiligheidsbeelden over ondermijningsproblematiek te maken. Deze onderzoeken zijn in de zomer van 2020 afgerond en naar gemeenten verstuurd met de vraag wie belangstelling had om deel te nemen aan de op te richten stuurgroep Vakantieparken. De gemeenten Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en de Ronde Venen hebben zich hiervoor aangemeld. Vanuit deze stuurgroep zijn twee onafhankelijke verkenners aan de slag gegaan om het draagvlak in beeld te brengen voor een integrale provincie brede aanpak. Hieruit is het advies van de verkenning van de pilots gekomen en het verkrijgen van meer kennis in vraag en aanbod op de markt en de ondermijningsaspecten.

Bij de gehele aanpak werken we nauw samen met onder meer de betrokken gemeenten, ondernemers en HISWA-RECRON en sluiten we aan bij de landelijke aanpak. Op basis van een open uitvraag van de provincie Utrecht hebben de volgende gemeentes zich aangemeld voor deelname van maximaal acht pilots: Soest, Bunnik, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Utrechtse Heuvelrug.

De verwachting is dat de verkenning en het kennisonderzoek medio 2022 zijn afgerond.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01