Voorstel verlenging coronasteun voor Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

Gedeputeerde Staten heeft het voornemen om het steunpakket voor cultuur- en erfgoedinstellingen te verlengen. Oorspronkelijk bedroeg het steunpakket 6 miljoen euro, daar komt mogelijk nog 2 miljoen euro bij. Deze steun is hard nodig aangezien de effecten van de coronacrisis nog steeds grote gevolgen hebben voor de cultuur- en erfgoedsector. Provinciale Staten nemen hierover 23 maart 2022 een besluit.

Festival

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Ondanks de versoepelingen in het vooruitzicht, blijft extra steun hard nodig voor onze cultuur- en erfgoedsector. Met dit extra geld willen we ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld weer nieuwe voorstellingen gemaakt worden, festivals georganiseerd en (jonge) makers en zelfstandigen ook weer aan het werk kunnen. Ook moeten we nadenken hoe mensen hun weg weer vinden naar de musea en theaters.”

Samen met gemeenten, fondsen, het rijk en de culturele sector wordt voortdurend gekeken welke steun wanneer nodig is. Daarmee wordt gezamenlijk gezorgd voor een dekkend vangnet. De provincie Utrecht wil met de extra 2 miljoen een aantal regelingen uit het huidige steunpakket voortzetten. Daarnaast wordt ook gekeken naar herstelmaatregelen, bijvoorbeeld gericht op het behoud van makers en overige beroepen in de sector. Bij een positief besluit van Provinciale Staten worden de regelingen opengesteld in april van dit jaar.

Aanvragen derde ronde nog mogelijk

In de afgelopen periode zijn met het provinciale steunpakket ruim 200 instellingen in de gehele provincie Utrecht ondersteund. Instellingen kunnen nog steun voor de 3e ronde van het steunpakket aanvragen. Het gaat om regelingen voor regionale theaters en podia en voor makers. Hiermee wordt het laatste geld van de 6 miljoen euro uitgegeven.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32