Vreeland krijgt geluidsscherm

In de avonden en nachten van 3 t/m 5 maart plaatst de provincie Utrecht een innovatief geluidsscherm (Whiswall) bij Vreeland, tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in de eerste week van februari afgerond. Het plaatsen zelf is vanwege het winterse weer opgeschoven naar maart.

Whiswall

De Whiswall maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.

Planning werkzaamheden en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden vinden plaats vanaf woensdagavond 3 maart, 20:00 uur tot zaterdagochtend 6 maart, 05:30 uur. Voor deze werkzaamheden is een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden vinden alleen plaats tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend. Overdag zijn er geen werkzaamheden en is er dus ook geen sprake van een om-en-omregeling voor het verkeer. De laatste klus is het verwijderen van de tijdelijke barrier, in de nacht van 5 op 6 maart. Hierna kan het verkeer weer normaal gebruik maken van de weg.

Achtergrondinformatie

Geluidsoverlast bij Vreeland

De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen om de geluidsoverlast bij Vreeland terug te dringen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot. Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte. De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Met de Whiswall willen we proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.

Whiswall

De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De Whiswall is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Whiswall komt op het tracé bij Vreeland tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.
De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de effecten en bruikbaarheid van dit nieuwe product. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal de situatie voor en na de plaatsing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gemeten en gevolgd. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal decibellen met apparatuur bij de weg en bij de huizen. Ook de subjectieve geluidsbeleving wordt via een enquête in beeld gebracht.

Meer informatie over de Whiswall is te vinden op https://4silence.nl/diffractor
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11