Vroeg in gesprek over fietsstimulering én natuurbescherming

De Adviesraad Snelfietsroutes heeft de handreiking Fiets & Natuur aan gedeputeerde Arne Schaddelee overhandigd. De handreiking is voor iedereen die zich bezighoudt met aanleg en verbreding van fietspaden binnen en buiten de provincie Utrecht. De handreiking helpt je om de consequenties in beeld te brengen en een goede afweging te maken tussen fiets en natuur.

Foto overhandiging
Foto: gedeputeerde Arne Schaddelee (links) en Laurens Hitman van de Adviesraad Snelfietsroutes (rechts)

Een goed bereikbare, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dat is wat de provincie Utrecht wil bereiken voor haar inwoners. De fiets speelt daarin een belangrijke rol. De ambitie: veilig, vlot en comfortabel kunnen doorfietsen, zodat het aantrekkelijker wordt om ook voor langere afstanden de fiets te pakken. Snelfietsroutes gaan hieraan bijdragen. Maar in bepaalde gevallen ‘knelt’ deze ambitie met andere belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals natuurbescherming – en ontwikkeling. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? De provincie stelde deze vraag aan de Adviesraad Snelfietsroutes.

Handreiking Natuur en Fiets

Fietspaden door de natuur zijn prachtig, maar kunnen de natuur ook schaden. In de provincie Utrecht zijn er plannen om bestaande fietspaden door natuurgebieden te verbreden en nieuwe aan te leggen. Natuurorganisaties willen geen uitbreiding van fietspaden zolang het Natuur Netwerk (voorheen EHS) niet op orde is. De Adviesraad Snelfietsroutes adviseert om vroegtijdig de consequenties van de plannen met betrokken partijen te bespreken en in vijf stappen een volledige afweging te maken tussen stimulering van het fietsgebruik in relatie tot natuurbescherming. Het eindresultaat is de handreiking Fiets & Natuur. De adviesraad stelt voor de volgende vijf ‘treden’ te doorlopen:

  1. Noodzaak: is het echt nodig om een fietspad door een natuurgebied te leggen of te verbreden?
  2. Locatie: zo ja, waar levert het pad dan de minste schade op voor de natuur?
  3. Inrichting: hoe maken we bij de concrete inrichting zo weinig mogelijk schade?
  4. Compensatie: zorg voor compensatie buiten bestaande natuurgebieden.
  5. Communicatie: informeer de gebruikers.

Arne Schaddelee neemt het eerste exemplaar in ontvangst. “Deze ladder bevestigt weer dat het lonend is om het gesprek in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar aan te gaan. Het eindresultaat wordt daar uiteindelijk alleen maar beter van. Wij gaan deze ladder daarom zelf in onze fietsplanning gebruiken en ook bij anderen gemeenten en provincies onder de aandacht brengen. Met als doel een goed gekozen fietsroute, zodanig onderzocht en ingericht dat zowel fiets- als natuurliefhebbers er blij mee kunnen zijn.

Ben jij betrokken bij het aanleggen of verbreden van een fietspad? En wil je daarbij de consequenties in kaart brengen en een goede afweging maken in relatie tot natuurontwikkeling? Dan kun je deze handreiking in een vroeg stadium gebruiken als hulpmiddel.

De Adviesraad Snelfietsroutes bestaat uit leden van de Natuur en Milieu Utrecht, ASR, ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Wielerplatform Utrecht / SportUtrecht, RIVM, en CROW. In de Adviesraad zijn organisaties vertegenwoordigd die de fietsambities, en ook de natuur een warm hart toedragen, zoals ANWB en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01