Waterstof als brandstof voor voertuigen, vrachtwagens of vaartuigen?

Om uw kennis en interesse in waterstof in de mobiliteit in de provincie Utrecht te peilen, hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld. Weet u bijvoorbeeld of er in de provincie al auto’s op waterstof rijden? Welke voor- en nadelen zijn er bij het gebruik van waterstof? En: hoe ziet u de toekomst van auto’s en vrachtwagens op waterstof? Dat willen we graag weten.

Vrouw typt op laptop

De provincie Utrecht werkt aan een gezonde leefomgeving. Dit doen we onder andere door in te zetten op mobiliteit dat minder vervuilende stoffen uitstoot. Daarom werken wij aan een zogenaamde ‘energietransitie’ . Hierbij stimuleren we de overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame en CO2-neutrale energiebronnen.

Naast het ‘elektrisch rijden’ wordt ook waterstof gezien als een goed alternatief. Waterstof is geen energiebron. Dus is er energie nodig om waterstof te maken. Dit kan bijvoorbeeld met zonne- of windenergie. In tegenstelling tot benzinevoertuigen, stoten waterstofvoertuigen vervolgens geen CO2 uit tijdens het gebruik.

Vragenlijst

Om uw kennis en interesse in waterstof in de mobiliteit in de provincie Utrecht te peilen, hebben we een korte vragenlijst ontwikkeld. Weet u bijvoorbeeld of er in de provincie al auto’s op waterstof rijden? Welke voor- en nadelen zijn er bij het gebruik van waterstof? Hoe ziet u de toekomst van auto’s en vrachtwagens op waterstof?  Dat willen we graag weten.

De antwoorden gebruiken we in het Europese ‘Life NEW HYTS’ (ReNEWable green HYdrogen for TranSport) project voor groene waterstof in mobiliteit in de provincie Utrecht. In dit project werkt de provincie met een aantal partners aan het beter toegankelijk maken van groene waterstof.

De vragenlijst is anoniem. De ingediende antwoorden worden alleen gebruikt binnen het project. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. Alle antwoorden zijn zeer welkom!

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01