Weg met de files, ook voor de fiets

Bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park en op kantorenpark Rijnsweerd, verenigd in het overleg Duurzaam Bereikbaar Utrecht-Oost, tekenden dinsdagmiddag 20 december een pledge om samen te zorgen voor de duurzame bereikbaarheid van hun gebied.

Pledge
Foto: 17 organisaties uit Utrecht-Oost tekenen de ‘pledge’ waarin zij beloven zich in te zetten voor meer duurzame bereikbaarheid.

De organisaties gaan hun medewerkers, hun studenten en hun bezoekers actief verleiden om slimmer en duurzamer te reizen. De gebiedspartners hebben afgesproken om de fiets en het openbaar vervoer nog meer te gaan stimuleren, en ook om álle pieken in de spits af te vlakken. Dus ook die voor fiets en ov. De organisaties dragen elk op hun eigen manier bij. Goedopweg maakt samen met elke organisatie een factsheet, waarin de ambities en bereikte resultaten worden vastgelegd. Deze worden tussen de bedrijven onderling gedeeld en besproken om van elkaar te kunnen leren.

Groei

De organisaties in Utrecht-Oost werken al langer samen aan bereikbaarheid. Dit werd intensiever door
COVID-19. Alle organisaties hadden de wens om medewerkers en studenten een veilige herstart te bieden na de eerste lockdown. In het gebied werken nu ruim 40.000 mensen en studeren bijna 60.000 studenten. Door de drie ziekenhuizen is ook het aantal bezoekers van het gebied groot. Net als stad en regio Utrecht, zal ook Utrecht-Oost groeien in aantallen bedrijven, banen en studenten.

Ondertekenaars

De pledge werd vandaag ondertekend door (in alfabetische volgorde): a.s.r., gemeente Utrecht, Genmab, Goedopweg, Hogeschool Utrecht, Hubrecht Institute, NS, Prinses Máxima Centrum, Provincie Utrecht, PwC, Qbuzz (U-OV), Stichting Kantorenpark Rijnsweerd, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, Van Benthem & Keulen en Westerdijk Fungal Biodiversity Institute.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01