Wekelijkse monitor over economische impact coronacrisis online

De provincie Utrecht brengt wekelijks een monitor uit met daarin een overzicht van effecten van de coronacrisis op de economie. Met de informatie in de monitor krijgt de provincie een actueel beeld van de stand van zaken. De monitor wordt samengesteld met informatie uit verschillende bronnen.

Gedeputeerde Strijk (Economie): Allereerst gaat onze zorg natuurlijk uit naar de getroffenen van het virus en het medisch personeel. Als provinciebestuur voelen wij ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de coronacrisis zo veel als mogelijk is, worden beperkt. Om daarover beslissingen te kunnen nemen, is het van belang om accurate en relevante informatie beschikbaar te hebben. De monitor ondersteunt dit.”

In kaart brengen

Met behulp van de monitor kan een beeld worden gevormd dat bruikbaar is voor het volgen van onder meer relevante ontwikkelingen, het in kaart brengen van gevolgen of het agenderen van problemen in Den Haag of Brussel. Daarnaast kan informatie uit de monitor in kaart brengen hoe de maatregelen van Rijk en gemeenten in de provincie uitwerken, en welke rol de provincie daarnaast kan spelen.

Wekelijkse informatie

De monitor wordt samengesteld uit informatie van onder meer de Kamer van Koophandel, werkgeversorganisaties en andere koepelorganisaties. Verder bevat de monitor signalen uit diverse bedrijfstakken, economische prognoses en scenario’s op zowel landelijk als ook provinciaal en gemeentelijk niveau. De monitor wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd in het coronadossier op deze website.

Heeft u vragen over de inhoud van de monitor, neem dan contact op met de provincie via taskforce-corona@provincie-utrecht.nl

Voor persinformatie:
rene.de.monchy@provincie-utrecht.nl, 06  36 41 41 84

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11