Werkconferentie Trage Paden

Kerk- en jaagpaden worden al eeuwenlang gebruikt door inwoners van de provincie Utrecht. Het zijn de afsnijdroutes door het veld waarover kerkgangers naar naburige kerken liepen en de paden waarover men de trekschuit voorttrok. Deze eeuwenoude routes dwars door het Utrechtse landschap zijn nog steeds geliefd bij wandelaars. Door verschillende factoren staan deze paden onder druk. Ze worden afgesloten of verdwijnen bij ontwikkeling van het gebied.

Wandelaars in het waterlinielandschap nabij Fort Honswijk

Werkconferentie op 4 november

In de werkconferentie ‘Trage Paden’ die we op 4 november organiseren, komen verschillende aspecten en belangen rondom de paden aan bod. We willen samen met de deelnemers verkennen hoe bestaande historische paden behouden en toegankelijk kunnen blijven. En wie daar een rol in kan vervullen. De mogelijkheden die wij zien, leggen we begin 2023 voor aan Provinciale Staten.

Het programma

In de ochtend bieden we een boeiend interactief programma waarin de sprekers ons meenemen in de dilemma’s en uitdagingen die bij het goed bewaren en toegankelijk houden van deze paden komen kijken. Hoe ziet het historische netwerk van jaag- en kerkpaden eruit, wat is er nog te zien, welke delen zijn openbaar toegankelijk (en opgenomen in routes)? Wat is het verhaal achter deze paden? Wat dragen deze paden bij aan de leefomgeving? Wat zoeken wandelaars, waar liggen hun behoeftes? Hoe druk worden de paden bewandeld? En wat betekent het voor (particulier) eigenaren over wiens grondgebied een pad loopt?

In de middag zoomen we tijdens verschillende werksessies in op meer specifieke onderwerpen. De keuze voor de werksessies kunt u op de dag zelf maken.

Programma werkconferentie.

Aanmelden

De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers en organisaties op gebied van wandelen. Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met tragepaden@provincie-utrecht.nl

Deelname is gratis.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32