Werkzaamheden N416 tussen Veenendaal en Rhenen

In opdracht van Stedin werkt Dynniq aan de capaciteitsuitbreiding van het bedrijventerrein Remmerden in de gemeente Rhenen. Hiervoor moeten er kabels worden gelegd vanaf het 150kV station aan de Wageningselaan in Veenendaal via de Veenendaalsestraatweg (N416) naar de Autoweg in Remmerden.

Kabelrol

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart op 18 januari met het tijdelijk verbreden van het fietspad langs de oostzijde van de Veenendaalsestraatweg. Verwachting is dat de kabelwerkzaamheden van Stedin half maart zijn afgerond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart op 18 januari met het tijdelijk verbreden van het fietspad langs de oostzijde van de Veenendaalsestraatweg. Vervolgens worden vanaf 25 januari buizen geboord onder het fietspad langs de westzijde van de weg, over een lengte van drie kilometer.

Hier komen de nieuwe kabels in te liggen. Tijdens deze werkzaamheden moeten fietsers gebruik maken van het fietspad aan de andere kant van de weg dat door de tijdelijke verbreding geschikt is voor fietsverkeer in beide richtingen. Als de kabelwerkzaamheden klaar zijn, wordt het fietspad aan de westzijde hersteld en de tijdelijke verbreding aan de oostzijde verwijderd. Verwachting is dat de werkzaamheden half maart zijn afgerond.

Verkeersmaatregelen

Gedurende de werkzaamheden blijft de N416 open voor alle verkeer. Wel zal er sprake zijn van periodieke en tijdelijke verkeersmaatregelen in de vorm van rijstrookafzettingen waarbij het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden wordt geleid. Fietsers in beide richtingen maken gebruik van het tijdelijk verbrede fietspad langs de oostzijde van de weg. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie: clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht: info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11