Werkzaamheden voor veilige oversteek N201 bij Mijdrecht

Vanaf 20 april voert aannemer Versluys gedurende vier avonden/nachten wegwerkzaamheden uit op de N201 bij Mijdrecht in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van twee verhoogde middengeleiders ter hoogte van de Eerste en Tweede Zijweg zodat voetgangers en (brom)fietsers daar veiliger en in twee keer de N201 kunnen oversteken.

Hoewel de weg niet helemaal dicht hoeft, moet het verkeer rekening houden met een aantal verkeersmaatregelen. Omdat er alleen ’s avonds en ’s nachts gewerkt wordt, blijft de hinder beperkt.

Planning en verkeersmaatregelen

De aannemer werkt van 20 tot en met 24 april gedurende vier avonden/nachten vanaf 20:00 uur ’s avonds tot 05:30 uur de volgende ochtend. Onder begeleiding van verkeersregelaars wordt het verkeer langs de werkzaamheden geleid.

  • Verkeer vanuit Mijdrecht richting Uithoorn wordt via de busbaan geleid.
  • Verkeer vanuit Uithoorn richting Mijdrecht wordt via de andere rijstrook geleid.
  • Fietsers hebben geen last van de uitvoering en ook het openbaar vervoer ondervindt nauwelijks hinder.
  • Bij calamiteiten krijgen hulpdiensten altijd een vrije en snelle doorgang.

Tijdens de uitvoering worden naast de gebruikelijke veiligheidseisen, uiteraard ook alle extra coronamaatregelen in acht genomen.

Meldingen uit de omgeving

In het programma Toekomst N201 zoekt de provincie Utrecht samen met bewoners, gemeenten en organisaties naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de provinciale weg N201 te verbeteren. Tijdens die zoektocht zijn bij de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht veel meldingen binnengekomen over de verkeersonveilige situatie bij de kruising met de Eerste en Twee Zijweg op het tracé tussen Mijdrecht en Uithoorn. Oversteken is moeilijk vanwege het drukke verkeer en de naast de weg gelegen busbaan.

Snelle maatregel

Met het aanbrengen van twee verhoogde middengeleiders kan de onveilige situatie bij het kruispunt relatief snel en eenvoudig worden verbeterd. De middengeleiders zorgen ervoor dat voetgangers en (brom)fietsers veiliger en in twee keer de drukke weg kunnen oversteken. Nu de kou uit de grond is, kunnen de middengeleiders in worden aangebracht.

Toekomst n201

Naast deze maatregel voor de korte termijn wordt in het programma Toekomst N201 gekeken naar aanpassingen op het gehele tracé tussen Uithoorn en Vreeland om de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren. In alle plannen die ontwikkeld worden speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol.

Meer (achtergrond)informatie over het programma Toekomst N201 is te vinden op www.toekomstn201.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter. Bekijk ook de actuele wegwerkzaamheden in de provincie Utrecht op kaart.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:

clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl,  030  258 33 19 / 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11