Woningen verduurzamen met gemeentelijke regeling GVR veelbelovend

De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) is een veelbelovend instrument om woningen van particulieren te verduurzamen, maar er zijn twijfels of de werkwijze fiscaal-juridisch houdbaar is. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden en Ernst & Young in opdracht van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland hebben uitgevoerd. Provincies roepen het Rijk op om de juridische obstakels snel weg te nemen.

rijtjeshuizen

Doel van de GVR is om woningen te verduurzamen waarvan de eigenaar niet de mogelijkheid heeft om de investering zelf te doen. Bij de GVR betaalt de gemeente de verduurzaming aan de woning. De woningeigenaar betaalt dit bedrag in 30 jaar terug middels een maandelijkse baatbelasting. De baatbelasting rust op de woning, waardoor de maandelijkse betalingsverplichting bij verkoop van de woning automatisch overgaat op de volgende eigenaar. De GVR is door het bedrijf De Woonpas ontwikkeld, in samenwerking met een aantal overheden.

In Wijk bij Duurstede is ervaring opgedaan met de werkwijze. De onderzoekers concluderen dat de GVR goed werkt en dat alle betrokken partijen tevreden zijn.

Baatbelasting

Op basis van dit onderzoek komen echter ook knelpunten naar voren; er zijn twijfels of de baatbelasting wel gebruikt mag worden voor dit doel. Baatbelasting is een belasting die een gemeente mag heffen aan woningeigenaren, als de gemeente werkzaamheden betaalt die ten goede komen aan het algemeen belang van inwoners. In dit geval: het terugdringen van CO2-uitstoot om de temperatuurstijging te helpen tegengaan. De onderzoekers adviseren de wetgever daarom om op korte termijn toepassing van de baatbelasting binnen de GVR wettelijk te borgen zodat hierover geen twijfel en dus discussie kan ontstaan. Bijvoorbeeld door eerst tijdelijk wettelijke innovatieruimte te creëren, in afwachting van een formeel wetgevingstraject.

Oproep aan Rijk

Gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie en Klimaat: "Een instrument als de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling hebben we nodig om sneller en op grote schaal woningen te kunnen verduurzamen. Samen met mijn collega-bestuurders van Noord- en Zuid-Holland roep ik het Rijk dan ook op om de juridische obstakels weg te nemen, zodat gemeenten snel en zonder juridische risico's aan de slag kunnen." De GVR of een soortgelijke regeling kan een versnelling creëren om voor 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen en zo de CO2-uitstoot fiks omlaag te brengen.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69