Zonnecollectief Lopikerwaard ontzorgt agrariërs bij zonnepanelen op dak

“Leg eerst de grote daken vol met zonnepanelen”, hoor je vaak als het over de energietransitie gaat. Veel ondernemers willen wel, maar weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. Het Zonnecollectief Lopikerwaard helpt agrarische bedrijven in de regio hierbij, met steun van de provincie Utrecht. Voorzitter Dick Nederend vertelt hoe de vrijwilligers van het collectief agrariërs ontzorgen.

Dick: “In het Zonnecollectief Lopikerwaard werken vier collectieven uit de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein samen. We zijn in 2019 begonnen en hebben organisaties benaderd die al veel samenwerken met agrariërs in de omgeving. Zo heeft de LTO ons geholpen met de communicatie en heeft de Rabobank een bijdrage gegeven om business cases voor elk bedrijf te kunnen maken. In ons collectief zit ook een oud-dierenarts met veel contacten in de regio. Toen wij onze eerste informatiebijeenkomst organiseerden is hij bij iedereen langs gegaan. Met als resultaat dat er 150 geïnteresseerden aanwezig waren. Direct benaderen werkt toch het beste.”

Panelen bij 14 bedrijven

Hij vervolgt: “Wij helpen elke ondernemer met het maken van een business case, om te berekenen of en met hoeveel panelen de investering rendabel is. Daarbij werken we samen met onze partner Soft Energy. Verder hebben we via een aanbesteding een lokale partij geworven die de panelen daadwerkelijk plaatst. Zo kunnen we iedereen van begin tot eind ontzorgen. Inmiddels liggen er bij 14 bedrijven die wij hebben geholpen al zonnepanelen op het dak. Deze 

ondernemers maken allemaal gebruik van de salderingsregeling. Daarbij trek je de extra opgewekte stroom af van het eigen energieverbruik. Zo kun je de eigen energierekening verlagen. Het is ook mogelijk om een SDE-subsidie aan te vragen voor grote hoeveelheden zonnepanelen, maar dat vraagt om grotere investeringen.”

Dick Nederend

Tips voor collectieven

Dick heeft enkele tips voor mensen die ook met een collectief willen starten: “Klop aan bij de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), zij kunnen je heel goed op weg helpen, koppelen aan deskundige partners en zijn nu ook nog steeds een vraagbaak voor ons. Ook met de provincie zijn de contacten goed. Naast de financiële bijdrage die we hebben ontvangen, heeft de provincie ook de vraag om kennisdeling tussen energiecoöperaties ter harte genomen. Zij onderzoekt nu met de NMU of een projectbureau voor energiecoöperaties kan worden opgericht.“

Meer duurzame initiatieven Lopikerwaard

In de Lopikerwaard staan nog veel meer duurzame initiatieven op stapel: Dick: “We gaan verder met een tweede ronde met het zonnecollectief. Daarnaast zetten we onze kennis in voor zon op dak bij gebouwen van de gemeente en op industrieterreinen. En verder hebben we de Energiecoöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. opgericht, zodat we kunnen meewerken aan de duurzame initiatieven uit de Regionale Energiestrategie in onze regio. Genoeg te doen dus de komende tijd!”

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11