Zonnepanelen op dak Obs De Horn met hulp van schooldakcoach

Op het dak van Openbare Basisschool De Horn in Wijk bij Duurstede liggen sinds augustus 128 zonnepanelen. Met de hulp van schooldakcoach Gijs van de Laar van Stichting Schooldakrevolutie is dat allemaal vlotjes verlopen, vertelt schoolbestuurder Henny Sikken.

Henny Sikken is voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede, waar vijf scholen in de gemeente Wijk bij Duurstede onder vallen. Obs De Horn is een van deze scholen. Henny: “We vinden duurzaamheid heel belangrijk en hebben daarom in eerste instantie Ruimte-OK ingeschakeld, een kenniscentrum voor gezonde en duurzame scholen. Zij kijken met ons mee naar slimme combinaties en ‘quick wins’, zoals het plaatsen van led-verlichting als we toch al de plafondplaten gaan vervangen. Voor de aanleg van zonnepanelen verwezen zij ons naar Schooldakrevolutie, met wie ze nauw samenwerken. Gijs was daar onze contactpersoon.”

Spelende kinderen op schoolplein van school met zonnedaken

Deze foto van het schoolplein van obs De Horn is genomen op 15 december 2020.

Schooldakkaart

Gijs vervolgt: “Bij Schooldakrevolutie werken we met een online Schooldakkaart. Daarop staan alle scholen in Nederland mét en zonder zonnepanelen. Bij elke school staat een dakscan, waarop bijvoorbeeld staat hoeveel zonnepanelen op het dak kunnen en wat de terugverdientijd is. Aan de hand van de dakscan van De Horn heb ik met Henny en de gemeente de mogelijkheden en wensen besproken. Ik heb een business case gemaakt met rendement, kosten en opbrengsten van de investering en richtlijnen gegeven bij de keuze van een leverancier.”

Energiebespaarlening

Scholen kunnen zelf financieren, maar lenen kan ook. Gijs: “De Scholen Energiebespaarlening is aantrekkelijk voor veel scholen. Deze is door de lage rente heel laagdrempelig en bedoeld om verduurzamingsinitiatieven te financieren, ook spouwmuurisolatie bijvoorbeeld. De jaarlijkse aflossingskosten zijn in veel gevallen lager dan de gerealiseerde besparing op de energierekening.” In dit geval is er gekozen de zonnepanelen zelf te financieren. Henny vult aan: “Deze kostenbesparingen kan een school dan bijvoorbeeld weer gebruiken voor het onderhoud van ventilatiesystemen. Vooral bij nieuwe scholen worden deze veel gebruikt voor voldoende frisse lucht in het gebouw.”

Gastles

De missie van Schooldakrevolutie is: 'Zonnepanelen op alle geschikte lege schooldaken!' Zodat alle kinderen kunnen leren op én over zonnestroom. Gijs: “We hebben een educatieportaal ontwikkeld waar leerkrachten lesmateriaal kunnen vinden. Bij De Horn vroegen ze of ik een gastles wilde geven aan groep 5. Henny: “Wij besteden veel aandacht aan duurzaamheid in de lessen, waarbij we het ook hebben over gescheiden afval en duurzaam omgaan met voedsel. En zo’n gastles past daar heel mooi bij. De kinderen vonden het fantastisch. Ze hebben een zonnebloem geknutseld, met een kleine zonnecel erop, zodat de bloem echt gaat draaien in de zon. Met een felle lamp konden de kinderen dat meteen in de praktijk brengen.” Gijs: “En wat mooi is: de kinderen vertellen thuis over wat ze hebben geleerd. Zo breidt de revolutie zich daar ook uit!”

Programma Duurzame Scholen

De inzet van Stichting Schooldakrevolutie en Kenniscentrum Ruimte-OK maakt deel uit van het programma Duurzame Scholen van de provincie Utrecht. Schooldakrevolutie heeft met financiële steun van de provincie inmiddels 108 scholen begeleid, die nu zelfstandig verder kunnen met het plaatsen van de zonnepanelen. De provincie bekijkt de mogelijkheden om scholen ook het komende jaar te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11