Zorgen over aantasting leefbaarheid provincie Utrecht door groei vliegverkeer

De provincie Utrecht heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050.  Het belangrijkste punt waar de provincie aandacht voor vraagt, is dat de nota geen garanties biedt dat de aangekondigde groei van het aantal vluchten niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de woongebieden, natuur- en stiltegebieden en grootschalige recreatiegebieden.

Verder vraagt de provincie aandacht voor het feit dat bij de bepaling van de geluidshinder de WHO advieswaarde voor luchtvaart leidend moet zijn. Dit is met name van belang om de gevolgen van komende wijzigingen in het gebruik van het luchtruim goed te kunnen beoordelen. Deze zienswijze is een aanvulling op de gezamenlijke zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) die al eerder is ingediend.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: ”Wij willen minder geluidsoverlast van vliegverkeer voor onze inwoners. Toch neemt deze overlast juist toe in onze provincie, helemaal als er nóg meer groei zou worden toegestaan. Dat deze ontwerp Luchtvaartnota ons geen enkele garantie geeft dat de hinder echt gaat afnemen kan echt niet en is niet meer van deze tijd.”

In afstemming met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), waar de provincie Utrecht samen met Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland en 56 gemeenten in de Schipholregio deel van uitmaakt, is ook een zienswijze opgesteld om op de ontwerpnota te reageren. In deze zienswijze is het belangrijkste punt dat het in de luchtvaartnota ontbreekt aan concrete uitwerking, samenhang en integraliteit. Met deze luchtvaartnota zet het Rijk de grote lijnen uit voor de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartsector in de komende decennia.