Zoveel fractievoorzitters, zoveel meningen over de provinciale begroting

Bron: Provinciale Staten

Op 11 november vanaf 10.30 uur wordt de Programmabegroting 2021 besproken in de Provinciale Statenvergadering. In de begroting wordt toegelicht wat de provincie wil bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De thema’s die daarbij besproken worden zijn een fijne en gezonde leefomgeving, mooie natuur, een duurzame landbouw en schoon water, een gezonde, klimaatbestendige en veilige leefomgeving, sneller naar duurzame energie, voor iedereen. Daarnaast gaat het over gezonde, veilige en duurzame mobiliteit, ruim baan voor openbaar vervoer, een sterk aanbod van cultuur en erfgoed, een sociale en gezonde economie, een sterk, wendbaar en betrokken bestuur, een robuust financieel beleid en een doelmatige bedrijfsvoering.

Statenzaal

De gehele begroting is op deze website te lezen. De fractievoorzitters van de diverse partijen hebben in een paar seconden hun mening over deze begroting online gegeven. Kijk deze video en bekijk de Statenvergadering woensdag via de livestreaming.

Wisselende reacties van fractievoorzitters

Fractievoorzitters reageren uiteraard wisselend op deze begroting. Voor de één is er voldoende aandacht voor duurzame landbouw en een gezonde economie, voor de ander is er te weinig oog voor een groene leefomgeving en mobiliteit. Maar er is ook tevredenheid over dit begrotingsbeleid. Daarnaast zijn er statements over de bestedingen om de coronacrisis in 2021 adequaat aan te pakken. Daar zijn de meningen soms verdeeld over.

Statenvergadering hybride

De Statenvergadering is hybride; dat betekent dat een deel van de Staten aanwezig is in de Statenzaal en een ander deel vanuit huis via MS Teams deelneemt aan de vergadering. Iedereen kan deze vergaderingen meekijken op de dag zelf. Ook is een livestream beschikbaar na afloop, om de gehele vergadering of delen ervan later terug te kijken.

Voor persinformatie:
rijna.de.groot@provincie-utrecht.nl, 06  20 23 13 70

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11