Nieuws over Utrecht

Via onderstaand overzicht kunt u de meest recente nieuws- en persberichten van de provincie Utrecht bekijken. Via de zoekfunctie kunt u eerder gepubliceerde nieuws- en persberichten opvragen.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Nieuws over Utrecht

Onderstaand overzicht laat de meest recente nieuws- en persberichten van de provincie Utrecht zien. Via de zoekfunctie kunt u eerder gepubliceerde nieuws- en persberichten opvragen.

Zoeken in dit overzicht

Zoeken binnen de index
Periode
18 april 2014
Website nieuwsbericht ED2

De tweede editie van Provincie Utrecht Magazine is uit. Het volledig digitale magazine van de provincie staat weer boordevol unieke Utrechtse verhalen in de vorm van interviews, foto's en filmpjes. Met polls, enquêtes en social media wordt u uitgenodigd met de provincie Utrecht in gesprek te gaan.

18 april 2014

Nieuwe en steeds meer manieren van energieopwekking leggen grotere ruimtelijke claims op de Utrechtse ondergrond. Die toenemende ondergrondse drukte, waarbij gebruikers elkaar soms in de weg zitten, heeft geleid tot nieuw beleid voor de ondergrond.

17 april 2014
Natura 2000-gebied Binnenveld

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ziet nog steeds mogelijkheden om met kwelputten de doelstellingen voor het Natura 2000-gebied in het Binnenveld te realiseren.

17 april 2014
Onthulling Infozuil Groene Entree Prattenburg

Gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht en de heer Wijte, voorzitter van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, hebben 16 april de Groene Entree Prattenburg feestelijk geopend. Hiermee is er een nieuwe toegang gecreëerd voor bezoekers van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

17 april 2014
Kinderrondleiding Fort Vechten

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie starten in het paasweekend van 19 tot en met 21 april het Fortenseizoen. Meer dan 25 forten zijn dan geopend. Dit jaar is het motto ‘Spel en Sport op hetFamiliefort’ met activiteiten voor jong en oud.

16 april 2014

De Nederlandse nieuwbouwproductie is sinds 2010 drastisch afgenomen. Waar de productie in 2009 ongeveer 82.900 woningen bedroeg, was deze in 2010 gedaald naar bijna 56.000 woningen. Een groot verschil met het landelijke beeld is echter dat in Utrecht sinds 2011 de nieuwbouwproductie weer gestaag opkrabbelt. Van de realisatie van 3.465 woningen ...

16 april 2014
Gedeputeerde De Vries, minister Blok en wethouder Isabella bij de ondertekening

De Merwedekanaalzone is één van de drie deelgebieden in de overeenkomst ‘Samen werken aan de Binnenstedelijke Opgave Utrecht', naast Veemarkt en Overvecht. Daarvoor hebben gedeputeerde De Vries en wethouder Isabella vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend.

16 april 2014
zwaard

Vianen is een stukje erfgoed rijker! Een werknemer van het drinkwaterbedrijf heeft tijdens werkzaamheden een bijzonder zwaard gevonden. Het zwaard dateert vermoedelijk uit de Karolingische tijd (8ste-10de eeuw). Hoewel door corrosie aangetast is het zwaard nog goed als zodanig herkenbaar.

16 april 2014

Een mix van dierenweides, golf driving-range, restaurant met terras en zonnepanelen voor duurzame energie. Zo ziet de Galecopperzoom er de komende jaren uit als het aan de initiatiefnemers, de gemeente en de provincie Utrecht ligt.

16 april 2014

Nieuws uit PS: De Kadernota Ondergrond is nieuw beleid en opgesteld naar aanleiding van de toenemende drukte in de ondergrond door onder meer de sterke opkomst van nieuwe vormen van energiewinning. Hoofdonderwerpen hierbij zijn veiligstelling drinkwater, ondiepe bodemenergie (Warmte-Koude Opslag), bodemsanering en mijnbouwactiviteiten in ...