Begroting 2021 - 2025

koffertje met begrotingsvoorstellen 2021 - 2024

Begroting 2022 : samen aan de slag met een blik op de toekomst

De begrotingsvoorstellen van de provincie Utrecht voor 2022 zijn klaar. Het is een sluitende begroting, waarin alle begrote inkomsten en uitgaven van de provincie voor het komende jaar zijn opgenomen. Voor een belangrijk deel staat deze begroting in het teken van de grote opgaven die er maatschappelijk, ruimtelijk, economisch en sociaal spelen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht investeren komend jaar onder andere in duurzame energie, in het realiseren van een fijne en gezonde leefomgeving voor de bewoners van Utrecht en in woningbouw. Ook de ontwikkeling van duurzame en slimme mobiliteit is een belangrijk speerpunt voor 2022. Dat valt op te maken uit de begroting die is aangeboden aan Provinciale Staten.

De totale begroting met een omvang van ruim 525 miljoen euro gaat over investeren in de toekomst van onze provincie. Met de ambities en uitvoering van de begrotingsvoorstellen verwacht de provincie ook volgend jaar financieel gezond te blijven. Binnenkort bespreken Provinciale Staten de begroting, op 10 november 2021 wordt deze vastgesteld.

Benieuwd naar wat we in 2022 samen willen bereiken?

Eerdere documenten begroting 2021 - 2024

Video's: college presenteert begrotingsvoorstellen

Snel naar

 • Huib van Essen

  Middelland in Woerden is een goed voorbeeld van hoe een kantorengebied-met-leegstand transformeert tot fraai woongebied. Gedeputeerde Huib van Essen van Ruimtelijke Ontwikkeling laat zien waarom de provincie daar geld voor vrij maakt.

  Huib begroting thumbnail
 • Hanke Bruins Slot

  Gedeputeerde Hanke Bruins Slot maakt geld vrij in de begroting voor klimaatadaptatie. Dat is nodig, want in Utrechtse natuurgebieden zie je de gevolgen van verdroging. Ga mee met boswachter Joris die in de video rondleidt over Landgoed Hoog Beek en Royen. 

  hanke begroting thumbnail
 • Robert Strijk

  De provincie Utrecht wil jongens en meisjes inspireren om een opleiding in de techniek te kiezen. Er zijn technische vakmensen nodig voor de woningbouw en energietransitie! Robert Strijk bezoekt TechnoHUB in Woerden, het walhalla voor praktijkgericht techniekonderwijs, geïnitieerd door ondernemers en door de provincie gesteund met de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West.

  Robert Strijk begroting thumb
 • Rob van Muilekom

  Gedeputeerde Rob van Muilekom neemt je mee naar het Hart van de Heuvelrug. Met de gebiedsontwikkeling komt er daar meer ruimte voor natuur, wonen, werken, zorg en recreatie. Door de aanleg van ecoducten is een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan, waar mens en natuur de ruimte hebben.

  Rob van Muilekom begroting thumbnail
 • Arne Schaddelee

  Om onze provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren we het gebruik van de fiets. We maken fietsen aantrekkelijk en veilig: we verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en kiezen voor innovaties die bijdragen aan gezond leven. Daar investeren we de komende jaren in, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee.

  arne schaddelee begroting2021 thumb
 • Hans Oosters

  De illegale economie lijkt te profiteren van de coronapandemie. Denk aan phishing, dumping van drugsafval, illegale hennepkwekerijen in agrarische schuren of misbruik van vergunningen. In de video licht commissaris van de Koning Hans Oosters de provinciale aanpak van ondermijning toe.

  Hans Oosters cvdk begroting thumbnail