Corona

Coronavirus

Iedereen in de provincie Utrecht heeft de gevolgen van de coronacrisis gevoeld: inwoners, ondernemers, de zorgsector, het onderwijs en overheden. Wij ondersteunen gemeenten en bedrijven met kennis en informatie. En samen met de rijksoverheid, gemeenten en andere organisaties hebben wij in deze crisisperiode onderzocht waar maatregelen nodig waren om de economische effecten te verzachten. Zelfs nu veel coronamaatregelen langzaamaan verdwijnen, blijven wij letten op waar nog extra hulp nodig is.

Monitor Impact Coronacrisis

De Monitor Impact Coronacrisis is een verzameling informatie uit verschillende bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rabo Research en het Centraal Planbureau. De monitor geeft een beeld van de economische impact van de coronacrisis op korte en middellange termijn. De focus ligt op de economische gevolgen van de coronacrisis in brede zin.

In de Monitor Impact Coronacrisis #19 onder andere: herstel verschilt per regio, personeelstekorten, de vooruitzichten voor ondernemers en de schuldenlast.

Nieuws

Contact

Heeft u een vraag voor de provincie over corona?

Stuur dan een e-mail naar Taskforce corona op taskforce-corona@provincie-utrecht.nl of bel naar telefoonnummer 030 258 29 29.