Corona

coronavirus_matthewafflecatviapixabay.jpg

De COVID-19-epidemie raakt ook de provincie Utrecht. De maatregelen in verband met het coronavirus hebben effect op ons allemaal: inwoners, ondernemers, bedrijven, de zorg en overheden in onze regio. Met Rijk, gemeenten en andere organisaties brengen we in kaart waar aanvullende maatregelen nodig zijn om de economische effecten te verzachten. Ook ondersteunen we gemeenten en bedrijven met kennis en informatie. Via onze website en social media houden wij u op de hoogte van onze maatregelen en vindt u verwijzingen naar algemene informatie.

Monitor impact coronacrisis

De monitor impact coronacrisis bevat objectieve informatie uit betrouwbare bronnen en wordt elke twee weken geactualiseerd. Alle edities van de monitor zijn te downloaden als PDF.

In de Monitor impact coronacrisis #11 onder andere nieuw: het URECA-loket heeft tientallen Utrechtse ondernemers verder geholpen; zeker één op de vijf ondernemers voorziet (verdere) krimp van het personeelsbestand; adviesorganen willen dat Nederland zich groen en digitaal uit de crisis investeert.

Nieuws

afbeelding met tekst: Blijf zo veel mogelijk thuis. Houd 1.5 meter afstand, Was vaker je handen

Contact

Heeft u een vraag voor de provincie over corona?

Stuur dan een e-mail naar Taskforce corona op taskforce-corona@provincie-utrecht.nl of bel naar telefoonnummer 030 258 29 29.