Corona

Coronavirus

De coronamaatregelen raken iedereen in de provincie Utrecht: inwoners, ondernemers, de zorgsector, het onderwijs en overheden. Samen met de rijksoverheid, gemeenten en andere organisaties brengt de provincie Utrecht in kaart waar aanvullende maatregelen nodig zijn om de economische effecten te verzachten. Ook ondersteunen we gemeenten en bedrijven met kennis en informatie. Via onze website en sociale media houden wij u op de hoogte.

Monitor Impact Coronacrisis

De Monitor Impact Coronacrisis bevat objectieve informatie uit betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geactualiseerd. 

In de Monitor impact coronacrisis #18 onder andere: groeiend optimisme onder Utrechtse ondernemers, ook voor Utrecht is de economische groeiprognose naar boven bijgesteld en kleine ondernemers in vooral horeca, detailhandel en de reisbranche hebben financiële problemen.

Nieuws

Contact

Heeft u een vraag voor de provincie over corona?

Stuur dan een e-mail naar Taskforce corona op taskforce-corona@provincie-utrecht.nl of bel naar telefoonnummer 030 258 29 29.