Een POP3 verlenging en/of voorschot als gevolg van de coronacrisis

  • Indien uw project door de coronacrisis vertraging oploopt, is het mogelijk om een onderbouwd verzoek tot looptijdverlenging (latere einddatum van uw project) van enkele maanden in te dienen via de webportal. Wij zullen soepel omgaan met de inwilliging van deze verzoeken.
  • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, kunt u een onderbouwd verzoek om voorschot indienen. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Voorschot aanvragen POP3”. Het gaat bij dit voorschot alleen om dat deel van de toegekende POP3-subsidie dat door de provincie als cofinanciering wordt ingebracht (bijdragen van andere co-financiers of de EU worden hierin niet meegenomen). Het door ons voorgeschoten subsidiebedrag betaalt u terug zodra u de subsidie van RVO.nl heeft ontvangen. U kunt het formulier voor de aanvraag van een voorschot hieronder downloaden.

Aanvraagformulier voorschotverzoek POP3-projecten

Bij provincies en RVO.nl zijn de meeste medewerkers thuis werkzaam en hebben toegang tot de benodigde systemen en moderne communicatiemiddelen. Er is voldoende bezetting om de werkzaamheden door te laten gaan. Voortgangsrapportages worden op de normale wijze behandeld en betalingen worden doorgezet.

Bij twijfel wat op uw subsidie van toepassing is of wanneer u vragen heeft, bereikt u ons team het snelst met een email naar subsidies@provincie-utrecht.nl.

Wij blijven ons inspannen om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren. Mocht er verandering komen in deze situatie, dan informeren wij u via onze website, social media of nieuwsbrief. Dit geldt ook als er wijzigingen in de procedures worden doorgevoerd.