Profielfoto Gert Mulder

Gert Mulder

Commissielid sinds 8 juli 2020.
Logo PvdA
Contactinformatie
Woonplaats Utrecht

Mijn thema's

 • Bodem
 • Economie en Toerisme
 • Energietransitie
 • Leefbaarheid
 • Mobiliteit
 • Transformatie Opgaven
 • Water
 • Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling

Sprekersfragmenten

Bekijk alle sprekersfragmenten van Gert Mulder. Deze videofragmenten zijn opgenomen tijdens de Statenvergaderingen en zijn op datum terug te vinden in het Stateninformatiesysteem van Provinciale Staten Utrecht.

Nevenfuncties

 • Directeur / eigenaar – Convoy
 • Lid Raad van Toezicht - U-Stal Groep
 • Voorzitter VVE - Wolvenhof te Utrecht
 • Fractievolger PvdA - Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Over mij

"Mijn focus ligt op het met elkaar duurzaam leven in een stedelijke omgeving. Waterbeheer, energietransitie en klimaatadaptie zijn daarbij belangrijke thema’s. Ik wil mij inzetten voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving van de inwoners van onze provincie. De problemen op de woningmarkt vereisen een urgent ingrijpen, waarbij de provincie een belangrijke coördinerende taak heeft. De burger moet als vanzelfsprekend kunnen vertrouwen op een, waar nodig, bescherming biedende en desgewenst faciliterende overheid."

Mijn favoriete plek in de provincie Utrecht is...

Dit zijn eigenlijk twee plekken. De eerste is het terrein van het voormalige Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht. Dit omdat mijn dochter daar haar eerste levensuren doorbracht na een voor ons angstige periode. De vertrouwengevende rol van de artsen en zorgmedewerkers zijn een levenslang voorbeeld gebleven.  De tweede plek is de Lekdijk met fijne recreatiestroken langs die machtige zilveren slinger die ‘traag door oneindig laagland gaat’.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met:

Het zo plezierig mogelijk samenleven met anderen in de buurt waarin ik woon. Ik ben voorzitter van onze VVE van het appartementencomplex. In de buurt spelen diverse ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van de voormalige gevangenis Wolvenplein. Ons buurtje, ons stadsdorp, kent een zeer gevarieerde samenstelling van bewoners. We hebben buurtborrels, onderhoudsdagen en meer.