Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Werkt u samen met anderen aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provincie Utrecht? Komt u knelpunten tegen bij de realisatie van uw project? Dragen uw activiteiten bij aan het aantoonbaar verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Is het gericht op het verkleinen van de tekorten op de arbeidsmarkt dan wel op de duurzame inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van ondersteuning vanuit de provincie.

Inschrijven voor deze subsidie