Agenda Vitaal Platteland

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Negen verschillende subsidies kunnen worden aangevraagd tot 31 december 2021. De subsidie voor kleine landschapselementen (KLE) kan worden aangevraagd van 1 februari t/m 30 juni 2021. Subsidie voor bedrijfsverplaatsing kan worden aangevraagd vanaf 15 juli 2021.

Een mooi en beleefbaar landelijk gebied is belangrijk, zeker in een drukbevolkte provincie als Utrecht. Met het programma Agenda Vitaal Platteland worden natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en leefbaarheid versterkt middels negen verschillende subsidies.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier