Agenda Vitaal Platteland

Status: U kunt nu subsidie aanvragen

Aanvraagperiode: -

Aanvragen kan tot 31 december 2021 Voor kleine landschapselementen (KLE) kan er subsidie aangevraagd worden van 1 februari t/m 30 juni 2021.

Een mooi en beleefbaar landelijk gebied is belangrijk, zeker in een drukbevolkte provincie als Utrecht. Met het programma Agenda Vitaal Platteland worden natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en leefbaarheid versterkt.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier