Agenda Vitaal Platteland

Status: U kunt nu subsidie aanvragen

Aanvraagperiode: -

Zeven subsidies kunnen worden aangevraagd tot 31 december 2021. De subsidie voor kleine landschapselementen (KLE) kan worden aangevraagd van 1 februari t/m 30 juni 2021.

Een mooi en beleefbaar landelijk gebied is belangrijk, zeker in een drukbevolkte provincie als Utrecht. Met het programma Agenda Vitaal Platteland worden natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en leefbaarheid versterkt middels acht verschillende subsidies.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier