Agenda Vitaal Platteland

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

De subsidies kunnen worden aangevraagd tot 31 december 2022, behalve voor beide subsidies onder thema Landschap vallen: "Stimulering aanleg en herstel van kleine landschapselementen" en " Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer". Dit gaat via aparte openstellingsbesluiten waarvan de data nog niet bekend zijn. Een mooi en beleefbaar landelijk gebied is belangrijk, zeker in een drukbevolkte provincie als Utrecht. Met het programma Agenda Vitaal Platteland worden natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en leefbaarheid versterkt middels 8 verschillende subsidies.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier