Agrarisch natuur en landschapsbeheer

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Bent u agrariër en wilt u uw land natuurvriendelijk beheren dan komt u in aanmerking voor subsidie agrarisch natuurbeheer. Ook beheerders van knotwilgen, houtwallen en andere landschapselementen komen hiervoor in aanmerking. U dient zich voor deelname aan te sluiten bij een agrarisch collectief, die 1 gedragen subsidieaanvraag indient bij de provincie.

Inschrijven voor deze subsidie