Cofinanciering steunpakket coronacrisis cultuur- en erfgoedinstellingen

Status: U kunt nu geen subsidie aanvragen

Aanvraagperiode: -

Het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in april 2020 geld beschikbaar gesteld via de 3 rijkscultuurfondsen voor cultuur- en erfgoedinstellingen die financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Daarbij gaat het om de volgende fondsen: de Compensatieregeling Musea, de Matchingsbijdrage Filmtheaters en de Regeling Fonds Podiumkunsten. In totaal zijn 12 instellingen gevraagd om via deze tijdelijke regeling een aanvraag in te dienen voor een aanvullende provinciale bijdrage (cofinanciering).

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier

De aanvraagperiode is verlopen op 15 oktober 2020