Economie en innovatie (EBU): Kennisevenementen

Status: U kunt nu geen subsidie aanvragen

Aanvraagperiode: -

Bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van kenniseconomie en innovatie en moeten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Regionale Economische Agenda.

Met deze regeling worden wetenschappelijke instellingen gestimuleerd voor de provincie Utrecht te kiezen als locatie voor de organisatie van hun kennisevenement. Het thema van de te organiseren evenementen moet binnen de Regionale Economische Agenda passen. De kennisevenementen moeten als doel hebben kennis over te dragen met een wetenschappelijk karakter of een toegepast wetenschappelijk karakter. Voor de provincie Utrecht moet het om een nieuw kennisevenement gaan, nieuw in de zin dat het voor het eerst plaatsvindt in de provincie Utrecht. Dit kan dus ook een periodiek congres zijn dat tot dan toe buiten de provincie Utrecht plaatsvond.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier

De aanvraagperiode is verlopen op 8 april 2021