POP3: Samenwerking voor duurzame waardeketens in het kader van het Europees Partnerschap (EIP)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

De landbouwsector is van belang voor de provincie Utrecht en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De landbouw moet duurzamer en milieuvriendelijker worden tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Toegang tot eerlijke, gezonde en lokale producten zijn van groter belang geworden voor bewoners van de provincie. Daarbij moet de agrariër er in zijn inkomen niet op achteruit gaan. De subsidieregeling stimuleert het creëren van nieuwe concepten of de uitvoering van activiteiten die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Dat kan zijn een nieuw samenwerkingsverband waarbij duurzaam geproduceerde landbouwproducten een grotere of nieuwe afzetmarkt vinden, of een bestaand samenwerkingsverband dat een nieuwe manier vindt om producten op een duurzamere manier af te zetten.