Subsidie Samenwerking voor innovaties (POP3+)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Heeft u een idee voor het ontwikkelen en beproeven van innovaties voor de landbouw en heeft u hierbij een aantal partners nodig, dan is de regeling Samenwerking bij innovaties interessant. Projectmatige samenwerkingsverbanden die een innovatie voor de landbouw verder willen brengen met als doel een beproefd en marktrijp prototype op te leveren, kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Inschrijven voor deze subsidie

Vraag subsidie aan via het POP3 webportal

De aanvraagperiode is verlopen op 24 september 2021