Vergunning voor werkzaamheden in Natura 2000-gebied

Gebied- en soortenbescherming

Gaat u aan de slag ín of vlakbij een Natura 2000-gebied? Bijvoorbeeld in het kader van onderzoek of herstelwerkzaamheden? En tasten het project of de activiteiten de kwaliteit van het gebied aan? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie. Dit geldt ook voor activiteiten die leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied aantasten, verslechteren of verstoren.

Verklaring van bezwaar

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt de benodigde vergunningen voor gebiedsbescherming en/of soortenbescherming dan aanvragen via het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Dit betreft meestal de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de provincie. Deze vvgb maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. U heeft dan geen aparte vergunning meer nodig van de provincie.

Start vergunningaanvraag

Vragen of hulp nodig?

E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Telefoon:(030) 258 91 11

Kijk voor meer contactgegevens op de pagina Contact.