Nieuwsbrief Aanjagen woningbouw december 2010

Actuele informatie over het aanjagen van bouwprojecten in de provincie Utrecht.

Nieuwsbrief | 6 december 2010
Titel nieuwsbrief Aanjagen woningbouw

Pak leegstand kantoren aan!

De provincie Utrecht organiseert op donderdagmiddag 17 februari 2011 de bijeenkomst ‘Hergebruik van leegstaand vastgoed!’. Tijdens deze bijeenkomst wordt op lokaal, regionaal en landelijk niveau ingegaan op structurele leegstand en het hergebruik van kantoorgebouwen.

Eindsprint woningbouwprojecten

Eind dit jaar loopt de eerste tranche van het fonds Stedelijk Bouwen en Wonen af: reden voor een eindsprint! In 2008 is binnen dit fonds € 27,5 mln. aan subsidies verdeeld zodat diverse woningbouwprojecten versneld ontwikkelen. Willen deze projecten de bijdrage definitief ontvangen, dan moet vóór 1 januari 2011 gestart zijn met de bouwactiviteiten.

Woningbouwprojecten prioriteren?

Eén van de aanbevelingen van VNG en VROM aan gemeenten is om lopende grondexploitaties tegen het licht te houden en te beoordelen of de aannames en de ambities van de plannen nog realistisch zijn. Dat blijkt uit een persbericht over de effecten van de crisis op de gemeentelijke grondbedrijven.

Mantelzorgwoningen sneller realiseren

Bij steeds meer gemeenten komen verzoeken binnen voor het plaatsen van een ‘mantelzorgwoning’. Het gaat hierbij meestal om het plaatsen van een tijdelijke en herplaatsbare aan- of uitbouw zodat men zelf thuis de nodige zorg kan verlenen.

Zonnespreng laat zien dat CPO kan

Gedeputeerde Wouter de Jong bij opening Zonnespreng

Lancering nieuwbouwconcept Habitoo

Gedeputeerde Wouter de Jong vertelt over wonen op basis van comfort, duurzaamheid, flexibiliteit en betaalbaarheid

Benieuwd naar andere nieuwsbrieven

Wilt u zich abonneren of uitschrijven?