Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

De overheid werkt aan beleid voor duurzaam bodemgebruik. Ook volgende generaties moeten de bodem kunnen gebruiken voor landbouw, natuur, drinkwater en bijvoorbeeld woningbouw.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

Bedrijven in Nederland gebruiken talloze stoffen. Veruit de meeste horen niet in de bodem thuis. Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij deze stoffen in de bodem terecht kunnen komen, moeten bedrijven hun bodem beschermen tegen die stoffen. In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) staat of bedrijven dit moet doen. En zo ja, hoe ze dat moeten doen.

Bodemrisico-checklist

Het uitgangspunt van de NRB is tot een minimaal bodemrisico te komen. Door een combinatie van maatregelen. De bodemrisico-checklist (BRCL) vormt het hart van de NRB. Met de BRCL kan per bedrijfsactiviteit worden bepaald wat het bodemrisico is van een activiteit. Het bodemrisico wordt weergegeven door middel van een emissiescore. Bij een emissiescore van 1 is het bodemrisico verwaarloosbaar.

Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer