Beleid bodemsanering

Hinder zoals geluid, geur, stof en licht, bedreigt in belangrijke mate uw gezondheid en kwaliteit van leven. De provincie Utrecht ontwikkelt daarom beleid om de hinder zo veel mogelijk terug te dringen en te voorkomen.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Beleid bodemsanering

Beleid bodemsanering

Het bodembeleid bepaalt dat de bodem uiterlijk in 2030 geschikt moet zijn voor het gewenste gebruik. Tot 2015 ligt de nadruk op het wegnemen van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem en verspreiding bij huidig gebruik.

Zorgplicht

Sinds 1987 is er een wettelijke regel die iedereen verplicht nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen en deze te verwijderen als er toch verontreiniging ontstaat. Dit staat in artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) onder ‘zorgplicht’.

Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer