Saneringsbudgetten

Zoekfunctionaliteit bodemsaneringsbeschikkingen

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Saneringsbudgetten

Bodemsaneringsbudgetten

Het ministerie van VROM heeft de provincie Utrecht een centrale rol toebedeeld bij het verdelen van de verschillende bodemsaneringsbudgetten naar andere overheden, bedrijven en anderen.

Het gaat hierbij om de volgende budgetten:

  • ISV-bodembudget: budget dat verdeeld wordt in het stedelijk gebied onder gemeenten.
  • Wbb-budget: budget voor bodemsanering in het landelijk gebied waarvoor de provincie een Meerjarenprogramma Bodemsanering (MJP) heeft opgesteld. Ook de Subsidieregeling voor eigenaren/bewoners wordt uit dit budget betaald.

Subsidie

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor de Bedrijvenregeling. Deze subsidieregeling bedrijfsterreinen voert de provincie uit.

Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer