Milieu en gezondheid

Milieubelasting, zoals luchtverontreiniging en geluidbelasting, heeft invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Het heeft effect op de gezondheid van mensen die wonen of langdurig verblijven in een belast gebied. Hoe hoger de belasting, hoe groter de effecten.

Om inzicht te bieden in de gevolgen van milieubelasting voor de gezondheid in verschillende gebieden, zijn gezondheidscontouren op een kaart gezet. Ook zijn de door het milieu relatief hoogbelaste woningen en overige gevoelige bestemmingen in beeld gebracht.

Downloads: Elektromagnetische straling

Contact

Marieke Theeuwen
Telefoon: 030 258 36 31
E-mail: marieke.theeuwen@provincie-utrecht.nl