Health Hub Utrecht

De Citydeal Health Hub begon in 2016 als papieren overeenkomst en groeide in hoog tempo uit tot een regio-alliantie. Alleen door als partners in de Health Hub Utrecht (HHU) samen in te zetten op preventie, innovatie in digitale gezondheidstechnologie en een aanpak op het arbeidsmarktvraagstuk, kunnen we in 2030 gezondheid en geluk bereikbaar maken voor iedere Utrechter.

Naar Health Hub Utrecht

Coalities

De partners in de HHU wenden hun gezamenlijk kennis en kunde aan om drie grote uitdagingen (innovatiecoalities) samen aan te pakken:

  • Wijkgerichte preventie. Hoe maken we de transitie naar een preventie gezondheidszorg. Binnen deze innovatiecoalitie is de provincie Utrecht een van de trekkers van de deelcoalitie ‘gezonde leefomgeving’.

  • Digitale transformatie. Hoe zorgen we ervoor dat digitale technologie daarbij als steun en niet als last wordt ervaren.

  • Aantrekkelijke arbeidsmarkt. Hoe maken we opleiding en werk zo aantrekkelijk, dat we voldoende mensen kunnen blijven inzetten richting de toekomst.

Ook wordt er gewerkt aan de positionering van de regio Utrecht op gezond stedelijk leven via (inter)nationale ontmoetingen en bijeenkomsten.

Health Hub Academy

De drie innovatiecoalities worden versterkt door de Health Hub Academy: een doorlopend programma, waarin ontmoetingen tussen HHU professionals worden georganiseerd (ontmoeten), bundeling plaats vindt van de vele kennis en kunde die aanwezig is binnen HHU (delen) en gezocht wordt naar een impactvol HHU aanbod voor alle Utrechters in hun dagelijkse bestaan en in elke levensfase (ontdekken). Het zo lang mogelijk zelf regie houden op fysiek, mentaal, maatschappelijk en sociaal vlak staat daarbij centraal.

Blijven verbinden

De provincie wil zich blijven verbinden aan de HHU omdat deze alliantie kansen biedt om onze inwoners een gezonde toekomst te kunnen bieden en om onze regio economisch te versterken.

Contact

Liesbeth van Holten, Programmamanager
E: gezondeleefomgeving@provincie-utrecht.nl
T: 06 18 30 06 18