Erfgoed Koude Oorlog

Jarenlang was Europa in de greep van een oorlog de nooit uitbrak: de Koude Oorlog. Een tijd van Oost tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. Overheidscampagnes bereidden de bevolking voor op een aanval met kernraketten door de Russen. Ook zijn op allerlei plekken bunkers en schuilkelders gebouwd om ons te beschermen tegen het communistische ‘Rode gevaar’. Wat is er in onze provincie nog te vinden over deze periode?

Militair erfgoed op de kaart van de cultuurhistorische atlas

Deze kaart toont het thema Militair Erfgoed. Deze kaart toont in detail het militaire thema met de verdedigingslinies die door de provincie Utrecht liepen.

Wilt u alle cultuurhistorische kaarten inzien? Deze vindt u op de pagina van de Cultuurhistorische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht.

Snel naar

Meer informatie vindt u in het Verslag Themajaar Koude Oorlog

verbindingsofficier tijdens koude oorlog

Met uw eigen media en activiteiten aanhaken bij het thema Erfgoed Koude Oorlog? Maak gebruik van de beelden uit de toolkit.

Toolkit themajaar Koude Oorlog

Contact

Projectleider Marjolein van der Kemp
Telefoon: 06 - 33 65 87 87
E-mail: koudeoorlog@provincie-utrecht.nl