Erfgoed Koude Oorlog

De Koude Oorlog was een spannende tijd van gewapende vrede. Een tijd van Oost tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. In de provincie Utrecht zijn daar nog allerlei sporen van te ontdekken. Er zijn destijds allerlei voorzieningen gebouwd om ons te beschermen voor het geval dat 'de Russen zouden komen'.

Verspreid over de provincie liggen commandoposten, schuilkelders, vliegtuigshelters, luchtwachttorens en mobilisatiecomplexen. Sommigen zijn nog intact, soms liggen ze verscholen onder gebouwen of is er alleen nog maar een fundament over. Restanten van gebouwen en voorzieningen die het verhaal vertellen van de Koude Oorlog. Beelden en achtergrondverhalen hierover zijn gebundeld in de:

Storymap de Koude Oorlog in Utrecht

Erfgoed bewaren

Tastbare herinneringen uit de Koude Oorlog-periode dreigen te verdwijnen. Tegelijkertijd stijgt het besef dat ook erfgoed uit deze periode zijn eigen specifieke waarde heeft. Er is zelfs sprake van een zekere urgentie in het ophalen van verhalen uit deze periode. Er zijn nu nog ooggetuigen die uit eerste hand kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. Daarom was 2019 door de provincie Utrecht uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog. In dit themajaar konden inwoners en bezoekers tijdens verschillende evenementen kennismaken met onzichtbare schuilplaatsen, spannende verhalen en ander cultureel erfgoed uit de periode 1945 – 1991. Zie onder het overzicht van de blijvende opbrengsten uit dit themajaar.

Snel naar

Meer informatie vindt u in het Verslag Themajaar Koude Oorlog

verbindingsofficier tijdens koude oorlog

Met uw eigen media en activiteiten aanhaken bij het thema Erfgoed Koude Oorlog? Maak gebruik van de beelden uit de toolkit.

Toolkit themajaar Koude Oorlog