Aanpak detailhandel

In de Utrechtse binnensteden, dorpscentra en andere centrumgebieden zal er in de toekomst minder winkelruimte nodig zijn, ook nu de economie flink is aangetrokken. De belangrijkste reden hiervoor is het steeds groter worden aandeel van de verkoop via internet. Vitale centra met een gezond winkelbestand en het behoud van de fijnmazige detailhandelsstructuur in de provincie vragen om heldere keuzes en acties van gemeenten, eigenaren en ondernemers.

Retailvisie

Het provinciale beleid is beschreven in de Retailvisie (2018) en is tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten en marktpartijen. In deze visie is de belangrijkste rol van de provincie het creëren van samenwerking tussen partijen, het helpen benutten van kansen voor bestaande centrumgebieden en het creëren van een gelijk speelveld voor nieuwe ontwikkelingen door het stellen van ruimtelijke regels.

De provincie organiseert regelmatig gesprekken tussen gemeenten, eigenaren en ondernemers. Ook voert de provincie samen met gemeenten en andere provincies regelmatig koopstromenonderzoeken uit. Meest recent is het Randstad Koopstromenonderzoek 2016, met uitgebreide informatie per locatie. Vanuit het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling is in 2017 met verschillende gemeenten gestart met het uitwerken van een aanpak van het centrumgebied. Deze acties zullen de komende jaren worden voortgezet en uitgebreid. In het retailbeleid houdt de provincie vast aan de regels zoals ze zijn vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening (Herijking 2016), om ongewenste uitbreiding van het aantal winkels tegen te gaan.

Contact

Secretariaat Mobiliteit, Economie en Cultuur.

Telefoon: 030 258 90 18
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl