Europa en Utrecht

Europa, of beter gezegd de Europese Unie (EU), houdt zich bezig met belangrijke vraagstukken die niet ophouden bij de grenzen van Nederland. Het beleid van de EU heeft veel invloed op verschillende beleidsvelden van de provincie, zoals milieu, natuur of regionale economie. Europa biedt oplossingen door middel van regelgeving en ook door interessante subsidiemogelijkheden.