Europese netwerken en kennisuitwisseling

Om gebruik te kunnen maken van de meeste Europese subsidieprogramma's en om effectief lobby te kunnen voeren in Brussel heeft de provincie (internationale) partners nodig.

Deze vindt de provincie in verschillende Europese netwerken. Deze netwerken bieden ook de gelegenheid voor kennis- en ervaringsuitwisseling. De deelname is dus functioneel en volgt op de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt in de trajecten voor lobby en financieringskansen.