Subsidie klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

De provincie gaat in 2023 door met een subsidie waarmee onder meer inwoners zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. De regeling is bestemd voor inwoners, gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

Tot en met 2023 kunt u subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • De voorbereiding en/of aanleg van een groenblauw schoolplein;
 • De voorbereiding en/of aanleg van een hoogwaardig groen dak;
 • Andere activiteiten gericht op het leveren van een bijdrage aan ten minste twee van de onderstaande doelen:
  • Ingrepen in de fysieke leefomgeving;
  • Stimuleren van gedragsverandering bij inwoners, bedrijven en organisaties;
  • Bevorderen van betrokkenheid, kennis, draagvlak en beleving van inwoners en/of bedrijven, ondernemers of maatschappelijke organisaties;
  • Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties binnen de woon-werkomgeving.

Subsidie aanvragen

Wilt u deze subsidie aanvragen, bekijk dan de subsidiepagina: klimaatbestendige , groene en gezonde steden en dorpen 2021-2023.

Komt uw onderzoek of innovatieproject over gezonde leefomgeving in aanmerking, maar heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Marco Swart, programmamanager innovatieprogramma gezonde leefomgeving via e-mail: marco.de.swart@provincie-utrecht.nl of mail naar: innovatie-glo@provincie-utrecht.nl.

Voorbeeldprojecten

Snel naar