Busstation Lekbrug

Busstation Lekbrug is een belangrijk OV-knooppunt voor Vianen en de regio. Elke dag stappen hier honderden reizigers over op de bus of de fiets. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat de inrichting van het busstation past bij de wensen van reizigers en omwonenden. Bijvoorbeeld dat de fietsenrekken op een handige plaats staan of dat er een aangename plaats is om te schuilen voor de regen.

In de afgelopen periode hebben wij onderzocht hoe dit busstation aangenamer en gebruiksvriendelijker in gebruik kan worden. In januari 2020 stonden wij hiervoor op het busstation om reizigers voor het onderzoek uit te nodigen. Meer dan 500 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Via deze website delen wij de resultaten van dit onderzoek.

Het Busstation

Busstation Lekbrug Vianen ligt ten westen van het centrum van Vianen, aan de snelweg A2. Het busstation bestaat uit bushaltes aan de oost- en westkant van de snelweg en de openbare ruimte ertussen en eromheen. Voorzieningen als fietsenrekken, OV-fietsverhuur en parkeerplaatsen behoren ook tot het busstation.

Wat hebben we gedaan?

De provincie Utrecht en gemeente Vijfheerenlanden hebben onderzocht hoe busstation Lekbrug Vianen aangenamer en gebruiksvriendelijker kan worden. Ervaringen en ideeën van mensen die van het busstation gebruikmaken zijn hiervoor erg belangrijk. Tot 31 januari 2020 kon u een online vragenlijst invullen om uw mening met ons te delen. Ook stonden we op 21 januari en 24 januari op het busstation om gebruikers te vragen naar hun ervaringen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Met de input uit de vragenlijst hebben wij de verbeterpunten voor het busstation in kaart gebracht. Het resultaat hiervan kunt u op deze website terugvinden. Met deze resultaten zullen de provincie Utrecht en gemeente Vijfheerenlanden kijken hoe we het busstation kunnen verbeteren.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van het gebruikersonderzoek hebben we in een handige viewer gezet. In de viewer is per thema te zien wat de gebruikers van het busstation vinden.  

Uit het onderzoek kwamen een paar duidelijke verbeterpunten naar voren:

  • Een groot deel van de reizigers wil tijdens het wachten beter beschut worden tegen regen en wind.
  • Fietsenstallingen zijn vaak vol en fietsen worden regelmatig vernield en gestolen.
  • Bijna 40% van de gebruikers zich niet altijd veilig voelt op het busstation.
  • Mensen kunnen soms moeilijk de juiste bus vinden, bordjes die de richting wijzen kunnen dit makkelijker maken. 

Alle resultaten van het gebruikersonderzoek zijn verwerkt in het rapport Gebruikersonderzoek busstation Lekbrug Vianen.

Wist je datjes gebruikersonderzoek busstation Lekbrug Vianen

Opdrachtgevers

Het onderzoek is uitgevoerd door de provincie Utrecht in nauwe samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden.

Contact

Vragen over dit onderzoek kunt u mailen naar busstationlekbrug@provincie-utrecht.nl.