Nieuwe concessies

In december 2025 start voor het Utrechts regionaal openbaar vervoer een nieuwe concessieperiode. Een concessie in het openbaar vervoer is het alleenrecht om openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode. Voordat de provincie deze nieuwe vergunning afgeeft aan de vervoerder(s) om te mogen rijden, moet er nog veel gebeuren. Als opdrachtgever zullen we eerst op hoofdlijnen bepalen wat we aan de vervoerder(s) gaan vragen. We willen meer tevreden reizigers én een efficiënt ingericht OV. We willen ook flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. 

Wat betekent dit voor de eisen die we gaan stellen aan het Utrechts openbaar vervoer van de nabije toekomst? Denk daarbij aan zaken als hoe het OV netwerk zich gaat ontwikkelen. Maar ook hoe schoon en duurzaam moet het OV zijn? En hoe gaan we uiteindelijk al onze wensen concreet maken in een nieuwe openbare aanbesteding? Al deze vragen en nog veel meer komen daarbij aan bod. 

Natuurlijk voeren we deze voorbereidingen niet alleen uit. Lopende het traject en voordat de provincie definitieve besluiten neemt, laten we diverse belanghebbende partijen meedenken en meedoen. Want het Utrechts openbaar vervoer is er voor ons allemaal!

Hier bent u aan het juiste adres voor meer informatie over dit onderwerp. 

Contact

Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem contact op met het projectteam van de provincie. 

U kunt ons bereiken via: nieuweconcessies@provincie-utrecht.nl