Nieuwe concessies

In december 2025 start voor het Utrechts regionaal openbaar vervoer een nieuwe concessieperiode. Een concessie in het openbaar vervoer is het alleenrecht om openbaar vervoer aan te bieden in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode.

Voorbereiding

Als opdrachtgever zullen we eerst op hoofdlijnen bepalen wat we aan de vervoerder(s) gaan vragen. We willen meer tevreden reizigers én een efficiënt ingericht OV. We willen ook flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Wat betekent dit voor de eisen die we stellen aan het Utrechts openbaar vervoer van de nabije toekomst? Denk daarbij aan zaken als: hoe zal het OV netwerk zich ontwikkelen? Maar ook: hoe schoon en duurzaam moet het OV zijn?

Huidige en toekomstige concessie

De concessie wordt nu uitgevoerd door Qbuzz in de regio Utrecht onder de merknaam U-OV en door Syntus in het (noord)oosten en westen van de provincie Utrecht, inclusief de stadsdienst van Amersfoort. De huidige U-OV concessie is ingegaan in december 2013 en de huidige Syntus concessie is ingegaan op 11 december 2016. Oorspronkelijk lopen beide concessies tot 9 december 2023. Beide concessies zijn verlengd tot december 2025. Alle vervoerders krijgen daarna weer een kans om zich in te schrijven voor de nieuwe concessie. Met ingang van de nieuwe concessie zullen er, net als ieder jaar, wijzigingen in het netwerk of de dienstregeling zijn. Hoeveel en welke wijzigingen weten we nog niet. De verwachting is dat in 2025 hier meer duidelijkheid over is.

Samenwerken

Tijdens het traject en voordat we definitieve besluiten nemen, laten we belanghebbende partijen meedenken en meedoen. Want het Utrechts openbaar vervoer is er voor ons allemaal.

Contact

Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem contact op met het projectteam van de provincie. 

E-mail: nieuweconcessies@provincie-utrecht.nl