Nieuwe concessies

In december 2025 start voor het Utrechts regionaal openbaar vervoer een nieuwe concessieperiode. Een concessie in het openbaar vervoer is het alleenrecht om openbaar vervoer aan te bieden in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode.

Voordat de provincie deze nieuwe concessie afgeeft, moet er nog veel gebeuren. Als opdrachtgever zullen we eerst op hoofdlijnen bepalen wat we aan de vervoerder(s) gaan vragen. We willen meer tevreden reizigers én een efficiënt ingericht OV. We willen ook flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Wat betekent dit voor de eisen die we stellen aan het Utrechts openbaar vervoer van de nabije toekomst? Denk daarbij aan zaken als: hoe zal het OV netwerk zich ontwikkelen? Maar ook: hoe schoon en duurzaam moet het OV zijn? En hoe gaan we uiteindelijk al onze wensen concreet maken in een nieuwe openbare aanbesteding?

Natuurlijk voeren we deze voorbereidingen niet alleen uit. Tijdens het traject en voordat we definitieve besluiten nemen, laten we belanghebbende partijen meedenken en meedoen. Want het Utrechts openbaar vervoer is er voor ons allemaal!

Contact

Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem contact op met het projectteam van de provincie. 

U kunt ons bereiken via: nieuweconcessies@provincie-utrecht.nl