N204, A12-Linschoten

De provincie Utrecht heeft een plan gemaakt voor de reconstructie van de M.A. Reinaldaweg (N204) in de gemeente Montfoort. Het gaat om het gedeelte vanaf de rotonde IJsselveld tot iets voor de aansluiting met de A12. In het plan staan verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren. De provincie werkt bij deze reconstructie van de N204 samen met gemeente Montfoort, HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Landgoed Linschoten.

Contact

Infopunt wegwerkzaamheden provinciale wegen.

T: (030) 258 38 88
E: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl